Nieuws

Hoofdpijndossier inrichting speeltuinen Stichtse Vecht duurt voort

De herinrichting van speeltuinen in Stichtse Vecht is met recht een hoofdpijndossier te noemen. De kosten lopen nu, door niet ingecalculeerde kosten, nog hoger op.

Dit was voor Lokaal Liberaal, een politieke partij van gemeente Stichtse Vecht, reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders, schrijft RTV Stichtse Vecht. In de gestelde vragen spreekt de politieke partij haar verbazing en ongenoegen uit over de niet geraamde kosten. Hoe kan het bijvoorbeeld dat deze kosten niet zijn genoemd in de aanbesteding? Zijn deze kosten niet juist de basisbeginselen van een renovatie? 


De partij zet vraagtekens bij de door de gemeente eerder geformuleerde onderbouwing: "Bij de inrichting van de speeltuinen is geen rekening gehouden met klimaatadaptatie". Deze onderbouwing staat haaks op de principes van de herinrichting van de speeltuinen: de reden van de transformatie van de ondergrond, van steen naar natuur, is juist om beter om te kunnen gaan met buien, hitte en droogte. De gemeente wil zoveel mogelijk speeltuinen ontharden. "Is gras dan niet juist een klimaatadaptieve maatregel", vraagt de partij zich af. En welke klimaatadaptieve maatregelen ontbreken er nu die er wel zouden moeten zijn? 


Gemeente Stichtse Vecht zet geen extra middelen in maar zal vanaf 2020 minder speelplaatsen inrichten: ‘Indien de speelplaatsen conform ambitieniveau en planning worden ingericht, zouden extra middelen nodig zijn. We achten dat niet opportuun in de tijd van bezuinigingen. Vanaf 2020 zullen jaarlijks minder speelplaatsen worden ingericht dan waar bij de vaststelling van het beleid vanuit gegaan is.’ Voor Lokaal Liberaal is die verduidelijking niet genoeg. De partij wil weten hoeveel speeltuinen er nu niet worden vernieuwd en wanneer alle te vernieuwen speeltuinen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven