Nieuws

Kinderen meer blootgesteld aan luchtvervuiling

Kinderen zijn gevoeliger voor luchtvervuiling dan volwassenen. Uit onderzoek van de Europese Rekenkamer blijkt dat kinderen 37% meer worden blootgesteld aan een vervuilde omgeving dan volwassenen.

In het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Duitse milieugroep Deutsche Umwelthilfe, werd de luchtvervuiling door stikstofdioxide (NO2) op 500 straatlocaties in zes steden in Europa. Het onderzoek werd uitgevoerd in een maand in de zomer en een maand in de lente. De reden dat kinderen meer bloot worden gesteld aan luchtvervuiling door stikstofdioxide, is dat deze stoffen zich doorgaans laag bij de grond bevinden. 


Tijdens het onderzoek werden metingen uitgevoerd op één en twee meter hoogte. De concentratie van stikstofdioxide was groter op 1 meter hoogte dan op 2 meter hoogte. Gemiddeld lag de concentratie zo'n 7 procent hoger. Op 1 locatie werd zelfs een 37% hogere concentratie gemeten op 1 meter hoogte. Stikstofdioxide is voornamelijk afkomstig van dieselmotoren en kan de kans op hart- en vaatziekten en dementie vergroten. 


De gezondheidseffecten van luchtvervuiling zijn daarnaast ook nog heftiger voor kinderen en baby's dan voor volwassenen, zo blijkt uit een rapport van The Royal College of Physicians. Blootstelling aan giftige deeltjes tijdens deze kritieke vroege stadia van de ontwikkeling van een kind kunnen zeer ernstige gevolgen hebben voor de volgroeiing van de longen, zoals astmatische klachten of zelfs verminderde hersenontwikkeling. Kinderen lopen hiermee als het ware dubbel zoveel risico als volwassenen. 

 

Deel dit artikel