Nieuws

Gemeenten geven sport meer aandacht

Sport en beweging is een onderwerp dat in vrijwel alle gemeentelijke coalitieprogramma's hoog op de agenda staat. Daarbij is sport meer dan tevoren verweven met andere thema's zoals duurzaamheid en gezondheid.

Dat blijkt uit een recente publicatie van Mulier Instituut. In 98 procent van de gemeentelijke coalitieprogramma's wordt aandacht besteed aan sport. Uit de analyse, die is uitgevoerd onder 104 Nederlandse gemeenten, blijkt dat driekwart van de gemeenten een aparte sportparagraaf in het coalitieaakkoord heeft opgenomen. De termen sportvereniging, sportaccommodatie en bewegen komen het vaakst naar voren. 

Verweven

Sport is meer dan in 2010 en 2014 in beeld bij andere beleidsterreinen. Driekwart van de gemeente noemt sport bij het bespreken van andere terreinen, zoals de participatiesamenleving, sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid. Dat onderschrijft dat lokaal sportbeleid wordt vormgegeven in een bredere context en wordt beïnvloed door landelijke ontwikkelingen en bredere gemeentelijke opgaven. 

Kernwaarden

Bij sportaccommodaties staat betaalbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal. Hiervoor wordt een optimale configuratie en multifunctioneel gebruik nagestreefd en nagedacht over andere beheervormen. Verder worden beweeggedrag en een gezonde leefstijl gestimuleerd, waarbij aansluitend op de Omgevingswet de verbinding wordt gemaakt met het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. 

Toegankelijk en inclusief

Fysieke en sociale toegankelijkheid tot sport wordt gewaarborgd voor mensen met een beperking, gezinnen met een krap inkomen en ouderen, wat de sport toegankelijk en inclusief maakt. 

Deel dit artikel