Nieuws

Rotterdam Lekker Fit! financiert nieuwbouw gymzaal Tarwewijk

In de nabijheid van een monumentaal schoolgebouw uit 1929, ontworpen door de architect A. Van der Steur, wordt in Tarwewijk Rotterdam een nieuwe gymzaal gerealiseerd. Het ontwerp is gemaakt door architectencombinatie Ziegler | Branderhorst en Artesk van Royen Architecten. Met deze sportvoorziening wil de gemeente gezond bewegen door bewoners in de wijk stimuleren.

 

In de Tarwewijk, Charlois, zijn te weinig sportvoorzieningen. De capaciteit van de aanwezige gymzalen is onvoldoende. In het stedelijk Uitvoeringsprogramma Sport (UP Sport), gekoppeld aan het actieprogramma Rotterdam Lekker Fit!, is budget opgenomen voor uitbreiding van de sportmogelijkheden door de bouw van een nieuwe gymzaal in de Tarwewijk.

 

In september 2013 heeft de Gemeente Rotterdam een open oproep gedaan om vijf architectenbureaus te selecteren voor een onderhandse aanbesteding voor het ontwerpen van een gymzaal aan de Hoogvlietstraat te Rotterdam.

 

Architectuurnota ‘Architectuur als drijvende kracht voor de ontwikkeling van de stad’

 

Met deze oproep heeft de gemeente Rotterdam invulling gegeven aan doelstellingen uit de Architectuurnota ‘Architectuur als drijvende kracht voor de ontwikkeling van de stad’

Na de eerste selectie op basis van portfolio’s zijn vijf bureaus geselecteerd om een visie te geven op de opgave een gymzaal te ontwerpen.

 

Monumentale schoolgebouw door de architect A. Van der Steur

 

De locatie van het project bevindt zich in de nabijheid van het monumentale schoolgebouw uit 1929, ontworpen door de architect A. Van der Steur. Op basis van een visie op de opgave en de samenwerking met de Gemeente Rotterdam heeft de architectencombinatie Ziegler | Branderhorst en Artesk van Royen Architecten de opdracht voor de nieuwbouw van de gymzaal in de Tarwewijk gewonnen. Het ontwerpteam werd gekozen vanwege haar zorgvuldige ontwerphouding ten aanzien van het rijksmonument.

 

Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam

 

In de periode vanaf december 2013 is in samenwerking met de afdeling InfraBouw van het Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam (Rob van den Berge, Kees Bogaart en Umüt  Sengönül) gewerkt aan het ontwerp en het aanbestedingsgereed maken van het ontwerp van de gymzaal. Samen met de afdeling Stadsontwikkeling (Andrea Célano) is gewerkt aan de exacte inplanting van de nieuw te bouwen gymzaal.

 

De basis is een doosvormig volume

 

Het ontwerp kenmerkt zich door een geleding in drie hoogtes. De basis is een doosvormig volume waarin zich de zaal en de gestapelde kleedruimtes bevinden. Naast het doosvormige volume staat een hogere schijf met, aan de parkzijde, in de as van de Zwartewaalstraat, de entree. Het lage volume, waarin bergingen zijn opgenomen, vormt de overgang naar het ommuurde speelplein van de bestaande school. Vanuit de gymzaal, kijkend door de ramen in de opgaande wand van de gymzaal aan de oostzijde, is het silhouet van de school waarneembaar. De lage bergingenstrook die loopt tot aan de Blankenburgstraat vormt samen met een klein gekapt gebouwtje op de hoek van het schoolplein een poort tot het entreegebied van de school.

 

 

Projectgegevens nieuwbouw gymzaal Tarwewijk:

 

Locatie:                                           Zwarteswaalstraat Rotterdam

Opdrachtgever:                               Gemeente Rotterdam Dienst Stadsontwikkeling

Architect:                                         Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur

                                                         Artesk van Royen Architecten

Ontwerp:                                          Teske van Royen, Franz Ziegler

Projectleiding:                                   Ralph Doggen

Medewerkers:                                   Suzan Gelissen, Nadine Nievergeld, Freek van Riet

Aannemer:                                        Aannemingsbedrijf W. Schipper BV

Ontwerp:                                           2014

Uitvoering:                                        2015

Oplevering:                                       September 2015

 

 

 

 

 

 

 Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel