Vacature

Beleidsadviseur wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Gemeente Zwijndrecht is op zoek naar een beleidsadviseur wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Geïnteresseerd? Lees dan snel verder!

Ons raadsprogramma “Krachtig Zwijndrecht” omvat een stevig ambitie. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners werken we aan een evenwichtige bevolkingssamenstelling.


Voor het beleidsthema “Wonen” betekent deze ambitie, dat we ons woningbouwprogramma in een hoog tempo willen realiseren. Daarbij ligt een accent op bouwen in het duurdere segment. Samen met onze woningbouwcorporaties en -vereniging - zorgen we voor een kwaliteitsslag in het sociale huursegment en leggen we een nadrukkelijke verbinding met sociale vraagstukken

Jouw werkzaamheden

Als Beleidsadviseur ga je aan de slag met een omvangrijke en complexe opgave. Daarom werk je in gelegenheidscoalities. Zo'n coalitie bestaat uit collega's van alle afdelingen, waarbij wij zorgen voor synergie en integraliteit. In de praktijk ga jij je bezighouden met; beleidsvorming en evaluatie, advisering en verbinding, accountmanagement en projectleiding.

Beleidsvorming en evaluatie

Je levert een belangrijke bijdrage aan de beleidsvorming binnen onze regio. De uitvoering van onze nieuwbouwstrategie wordt door jou bewaakt. Je evalueert regelmatig het effect van onze strategie op basis waarvan je tot optimalisatievoorstellen komt. Ter onderbouwing van beleidskeuzes initieer en/of begeleid je (woon)onderzoeken.

Advisering en verbinding

Je bent een stevige adviseur voor jouw bestuurder, college en raad. Je hebt daarbij oog voor strategie. Je verenigt korte en lange termijn effecten. In je advisering verbind je het woondossier met aanpalende beleidsterreinen als energie, economie, mobiliteit, etc. Je levert advies op visies, bestemmingsplannen, ruimtelijke procedures en concrete (woningbouw)projecten.Accountmanagement en projectleiding


Je bent voor onze woningbouwcorporaties, -vereniging en Woonadviescommissie het aanspreekpunt. Je initieert de totstandkoming, de uitvoering en de evaluatie van de afspraken die we met onze woningbouwcorporaties en -vereniging maken. Hierbij bewaak je de uitvoering van ons beleid rond de huisvesting statushouders, de urgentieregeling en huisuitzettingen. Wanneer het in de uitvoering op een  bezwaarschriftenprocedure aankomt, ben jij hiervoor het aanspreekpunt.

Wat neem jij mee?

  • Minimaal 3 jaar recente werkervaring in een soortgelijke functie in een gemeentelijke of regionale organisatie;
  • HBO+ werk- en denkniveau;
  • Ruime ervaring met projectmatig en procesmatig werken;
  • Inzicht in en ruime ervaring met werken in een politiek – bestuurlijke omgeving en besluitvormingsprocessen;
  • Ervaring met beleidsprocessen op het gebied wonen.


Om deze functie goed te kunnen vervullen, wordt van je verwacht dat je beschikt over een brede blik. Je bent in staat om een visie te formuleren en deze ook om te zetten in concrete acties. Het is daarbij van belang dat je gericht bent op samenwerking en goede contacten weet te onderhouden binnen en buiten de organisatie. Je creëert draagvlak bij collega’s, inwoners en partners. Politiek- bestuurlijke sensitiviteit is onontbeerlijk.


Ook vinden wij het belangrijk dat jij beschikt over de vaardigheid om andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen. Hierbij beschik jij over een natuurlijke vorm van leiderschap waardoor je in staat bent collega’s feedback te geven, te motiveren en enthousiasmeren. Je hebt een open en zelfbewuste houding, bent je bewust van je omgeving en durft lef te tonen en initiatief te nemen. Communicatief ben je vaardig en schakel je makkelijk. Jouw analytische vermogen is goed ontwikkeld.

Waar kom je te werken?

Je komt te werken bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze afdeling is je thuisbasis binnen onze organisatie. Onze taken en werkzaamheden beslaan de volle breedte van het ruimtelijk domein. We zijn zowel verantwoordelijk voor (strategische) beleidsontwikkeling als de uitvoering daarvan. Veel van onze taken verlangen niet alleen een lokale maar ook een regionale aanpak en betrokkenheid.


Vanuit onze kennis, kunde en talenten zijn we onderdeel van de gelegenheidscoalities die werken aan de opgaven uit het raadsprogramma. Onze afdeling bestaat uit 37 medewerkers die verdeeld zijn over het Team Beleid en Accounts en het Team Ruimtelijke Ordening. Jij komt te werken in het team Beleid en Account, dat bestaat uit 16 medewerkers. 

Wie zijn wij?

Onze organisatie is in ontwikkeling. We geloven dat de rol van de overheid verandert en stimuleren daarom de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij de uitvoering van ons werk. We zien inwoners niet als klanten met vragen maar als belangrijke partners met kennis en kunde. We gaan uit van de kracht van de samenleving bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken. De kennis, ideeën, initiatieven en inzet van inwoners hebben we hard nodig. We ontwikkelen ons hierin steeds verder en zijn op zoek naar een collega die hieraan zijn of haar steentje wil bijdragen.

Wat bieden wij jou?

We bieden je een mooie plek binnen onze organisatie voor 36 uur per week. Jouw salaris is afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring en is maximaal € 4.859,- bruto per maand (uitgaande van functieniveau 11 bij een werkweek van 36 uur).


Jij krijgt bij ons uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, opleiding en ontwikkeling en verlofregelingen. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Informatie en reageren

Ben je enthousiast geworden? Je kunt direct online solliciteren.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Arnold Groenewegen afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 078-7703669Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel