Whitepaper: de juiste ondergrond op de juiste locatie

dinsdag 31 mei 2016
Er is al veel gezegd en geschreven over speelplaatsen, de inrichting, gebruik materiaal van toestellen en de valondergronden. In tijden van bezuinigingen zien we steeds meer dat er speelplaatsen verdwijnen, omgevormd worden of samengevoegd tot grotere eenheden. Daarbij wordt vaak vergeten om de totale kosten over de levenscyclus in beeld te brengen. Bij het ontwerpen van een speelplek moet gelet worden op het toekomstig beheer en onderhoud ervan. Dit kan van te voren al goed geregeld worden in de aanbestedingsfase.

In deze whitepaper leest u alles over verschillende (val)ondergronden op welke locaties u deze het beste kan toepassen.

 

Whitepaper: de juiste ondergrond op de juiste locatie

Welke ondergrond past het best bij welke locatie?