Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid

mei25
Op 25 en 26 mei organiseert Stichting Speelruimte met OBB Ingenieursbureau de cursus gemeentelijk speelruimtebeleid. Er is nog een enkele plek beschikbaar.

Speelruimtebeleid is bij uitstek een opstap naar integraal beleid voor de woonomgeving. Speelruimte stelt immers eisen aan groen, verkeer, participatie, speeltoestellen, sportvelden, schoolpleinen, routing door de buurt enzovoort. Het raakt ook aan ontwikkeling en gezondheid van het kind, preventieve gezondheidszorg, educatie en vraagstukken bij de opvoeding.

 
 
Meer dan ooit in de afgelopen 50 jaar staat het buitenspelen onder druk. Kinderen spelen minder (zelfstandig) buiten. De kerntakendiscussie rondom speelruimte en bezuiningingsmaatregelen roepen vragen op als moet de gemeente blijven zorgdragen voor speelruimte of leggen ze deze verantwoordelijkheid bij de participatieve burger? Een twijfelachtige ontwikkeling gezien de toenemende intolerantie rondom het spelende kind en de toenemende angst van ouders voor ‘gevaren van het buitenspelen’. Daarnaast blijven maatschappelijke ontwikkelingen als voor- en naschoolse opvang zonder buitenspelactiviteiten, stress rond werk en inkomen, afnemende kinderaantallen en de nog steeds groeiende populariteit van interactieve tv, gaming en internet een rol spelen.
 
Speelruimtebeleid staat of valt met een degelijke analyse van de speelruimte in relatie tot gestelde visie en ambities. In deze praktijkgerichte cursus komt dan ook aan de orde:
 
  • kennis en achtergronden over buitenspelen;
  • bevolkingsgegevens analyseren en observeren gebruik,
  • inventariseren, kwantificeren en kwalificeren informele en formele speelruimte,
  • omgaan met veiligheidseisen, opstellen kostenaspect voor beheer, onderhoud en aanleg;
  • ontwikkelen speelruimtebeleid (visie en ambities) in eigen gemeente;
  • inrichting en ontwerp van speelruimte;
  • actorschap van jeugdigen, bewoners en andere betrokkenen;
  • ruimte voor jongeren (12+) .

 

Voor wie is de cursus bedoeld?

Voor beroepshalve betrokkenen bij speelruimtebeleid: gemeenteambtenaren van sectoren groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en recreatie en daarnaast voor wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars.
 
Kijk hier voor meer informatie en inschrijven
Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid

Uit onderzoek blijkt dat elke dag een uurtje buitenspelen een positief effect heeft op kinderen

Datum / tijd

25 mei 2016
Aanvang: 10.00 uur