Artikel

Zo werd buitenspelen weer leuk in Schouwen-Duiveland

Al ruim zes jaar voert idverde Realisatie voor de gemeente Schouwen-Duiveland een uitgebreid pakket werkzaamheden uit aan de circa 99 speellocaties met 467 speeltoestellen. Van de realisatie van speelondergronden, de installatie en vervanging van speeltoestellen tot het onderhoud van de speelondergronden en het herstel van eventuele schade door vandalisme. Door het werk voor langere tijd in één hand te houden, ziet de Zeeuwse gemeente de klachten en kosten afnemen en belangrijker nog: het speelplezier toenemen.

Kattenpoep in speelzand, schimmels en paddenstoelen tussen houtsnipperskuilen onder speeltoestellen, splinters in handen en vieze vlekken op kleding. Dklachtenlijst die Adrie Verhulst vóór 2013 als projectmedewerker bij de gemeente Schouwen-Duiveland op zijn bordje kreeg, was niet mis. “We hadden eigenlijk constant discussies over de speelplekken. En dan met name over de ondergronden.” Op veel speelplekken lagen houtsnippers, soms de luxere variant decowood, maar ook zand, grind en rubberen tegels. Duidelijk werd dat de gemeente steeds meer moeite had om de veiligheidsnorm te garanderen. Hadden onze onderhoudsmensen net het zand aangevuld en geharkt, was na drie dagen spelen de ondergrond alweer weggespeeld of voldeed deze niet meer aan de eisen doordat kinderen bijvoorbeeld kuilen hadden gegraven. Dat alles zorgde voor onrust bij ouders. Ik moest elke keer de buitendienst erbij betrekken om de veiligheid van de ondergrond weer in orde te maken”, zegt hij, wijzend op de gemeentelijke instandhouding- en veiligheidsplicht voor speelplaatsen. 

De aanhoudende discussies met keurende instanties en ouders was voor de gemeente aanleiding om een plan uit te rollen om in vijf jaar tijd alle speelplekken in de gemeente te voorzien van deugdelijke ondergronden en veilige speeltoestellen. In 2013 startte idverde met het werk na de gunning van een aanbesteding waarbij idverde de hoogste score behaalde op prijs, uitwerking, toegevoegde waarde en duurzaamheid van de gekozen ondergrond. Dat laatste werd kunstgras. 

Garantie op valdemping 

Idverde haakte zusteronderneming Fivestar Grass  -een onestopshop op speelgebied- aan als gespecialiseerde leverancier van kunstgras en valondergrondenDirecteur Ron Asveld van Fivestar Grass: “De ondergrond is superbelangrijk, vooral in najaar en winter als vocht en vorst hun werk doen. Wij hebben bijna drie jaar met laboratoria en testinstituten gewerkt aan eeduurzaam schuim dat de valondergrond veiliger en bestand maakt tegen weersinvloeden. Ook ontwikkelden we een grasmat voor sport en spel. Met 15 jaar garantie op valdemping. De grondplaten zijn herbruikbaar na die tijd!” 

 


‘Baas over eigen ondergrond’ 

Dankzij het jarenlange onderhoud in Schouwen-Duiveland kon idverde nieuwe inzichten op de speelvelden toepassen, zoals andere opsluitbanden en verbeterde aanlegtechnieken, zodat kinderen de grasmat niet kunnen lostrekken. Continuïteit in onderhoudswerk is volgens Coen Bal van idverde Realisatie een pre om constante kwaliteit en veiligheid op speelplekken te kunnen garanderen. De projectleider vertelt: “Als je alleen de aanleg mag doen, zie je niet meer hoe iets zich ontwikkelt en kun je niet meer bijsturen als verbeteringen noodzakelijk zijn. In Schouwen-Duiveland zijn we baas over onze eigen ondergrond. Door onze continue inzet en betrokkenheid zie je een kwaliteitsverbetering. Het is ook goedkoper om alles in één hand te houden. De speelplek hoeft dan immers maar één keer op de schop om alles uit te voeren. Mits dit lukt in samenspraak met de gemeente en leveranciers uiteraard.” 

Partnerschap 

Vanwege de goede ervaringen verlengde Schouwen-Duiveland het eerste contract onlangs nog eens met vijf jaar. Ron is daar trots op: “Het is geen simpele opdrachtgever-aannemer verbintenis, we werken echt als partners samen. Daar spreekt veel vertrouwen uit.” Coen voelt dat ook zo.  
Naast idverde Realisatie is ook idverde Advies aangehaakt bij het meerjarenproject. “Deze collega’s verzorgen het tekenwerk voor de inrichting van nieuwe speelplaatsen en revisiewerk na de realisatie daarvanAls partner beschikken we over tekeningen van alle speelgronden. Wil de gemeente dus een speeltoestel vervangen of de indeling aanpassen, kunnen wij eenvoudig alle documenten voorbereiden. Ron vult aan: “Groot voordeel is ook dat we bij onderhoud op speelplekken steeds alle materialen regelen. De gemeente heeft zodoende nauwelijks omkijken meer naar de speelplekken. En het scheelt veel tijd en geld als je meteen aan de slag kunt, omdat alle materialen en spullen klaar staan.” Altijd veilig 

Adrie Verhulst is blij met de totaalaanpak van idverdeWe weten én vertrouwen er volledig op dat het goed wordt uitgevoerd. Jaar in jaar uit. Ik ben er trots op dat onze speelterreintjes nu altijd veilig zijn. Ik krijg aanzienlijk minder klachtenEn als er schade is dan is dat met een belletje naar idverde ooweer snel opgelost. 


Dit artikel is verschenen in BuitenSpelen 04/2020. Lees meer van BuitenSpelen in onze digitale bibliotheek.

 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van spelen, inspectie en onderhoud? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!

 

 

Deel dit artikel