Bedrijfsnieuws

Beheer met beleid

Het maken van een goed en doordacht speelruimteplan kent vele uitdagingen. Er zijn diverse normeringen van toepassing, de afschrijftermijnen staan onder druk en de bewoners vragen steeds meer medezeggenschap. En dan hebben we het bijvoorbeeld nog niet gehad over de speelfunctie van de vele wipkippen in de wijk of de zandbakken als uitlaatplek voor katten en honden. Waar begint het beleid en eindigt het beheer? Volgens Speelplan kunnen beiden niet zonder elkaar en ontkomt de gemeente er niet aan deze goed op elkaar af te stemmen.

 

Van het beheer van de speelruimte valt veel te leren. Niet alleen wordt het inzichtelijk hoe intensief een speelplek gebruikt wordt, ook het draagvlak vanuit de buurt laat zijn sporen na. Een speelplek waar nadrukkelijk op gelet wordt blijft lang schoon, heel en veilig. Bewoners zijn er vaak zuinig op zodat hun kinderen veilig kunnen spelen. Anderzijds worden speelplekken steeds minder aantrekkelijk voor kinderen. In een bezuinigingsronde van de gemeente worden vaak de afschrijftermijnen van speeltoestellen opgerekt wat weer invloed heeft op de staat van onderhoud en beeldkwaliteit van de speelobjecten. Er vindt daardoor nauwelijks meer afstemming plaats tussen speelfunkties en leeftijdsgroepen zodat speelterreinen steeds vaker als saai worden gewaardeerd.
 

Integrale aanpak

Met de ervaringsgegevens vanuit het beheer van speelruimte kan het beleid omtrent functie, inrichting en spreiding geschreven worden. Niet alleen de afdeling beheer en onderhoud van de  desbetreffende gemeente kan daar iets zinnigs over zeggen. Ook het betrekken van de bewoners en gebruikers in dit proces kan bijzonder waardevol zijn.  Het is vooral de integrale aanpak die kan leiden tot een weloverwogen speelruimtebeleidsplan. Het gevolg is dat het niet meer vanzelfsprekend is dat een veelheid aan 'speelpostzegels' in stand worden gehouden. Het wordt zinniger om de speelplekken veel meer te gaan beoordelen in een ruimtelijke context. Er bestaat dan de mogelijkheid dat er veel meer volwaardige ontmoetingsplekken ontstaan waardoor de leefbaarheid in de buurt sterk wordt verbeterd.
 

Schijf van vijf

Op de vakgebieden beheer en beleid is veel kennis beschikbaar. Het is van belang deze kennis te verzamelen en waar mogelijk in de praktijk ter realiseren. Speelplan schrijft de  speelruimteplannen op basis van de schijf van vijf en gaat zich verbreden in de richting van een integrale aanpak.  Daarmee wordt een brug geslagen  tussen de verschillende beleidsterreinen.  Dit betekent geen vuistdikke rapporten waarin alles beschreven wordt maar veel eerder heldere visiestukken met bondige analyses . 

Deel dit artikel