Nieuws

Kleine draaitoestellen onder EN1176-5

De Europese normcommissie heeft een voorstel goedgekeurd om de scope van norm voor draaitoestellen (EN1176-5) aan te passen. In de scope van een norm staat welke toestellen daar specifiek onder vallen.

Onder de nieuwe norm vallen ook kleine draaischijfjes die een diameter hebben kleiner dan 50 centimeter. Tot op heden vallen deze buiten de scope van deel 5 en worden kleine draaitoestellen beoordeeld volgens NEN-EN1176-1. 

 

De verwachting is dat NEN-EN1176-5 in 2019 gepubliceerd zal worden. Dat houdt in dat vanaf dat moment dit normdeel ook voor de kleine draaitoestellen met een diameter minder dan 50 cm zal gelden. In serie gecertificeerde draaischijfjes moeten dan opnieuw binnen een jaar beoordeeld en gecertificeerd worden. Mogelijk heeft de verschuiving van de toestellen van deel 1 naar deel 5 gevolgen voor de grootte van de toegestane valruimte. Het Keurmerkinstituut adviseert fabrikanten tijdig met deze hercertificatie te starten.

 

Klik hier voor meer informatie.

Deel dit artikel