Nieuws

(Alleen) gelukkige steden hebben de toekomst

Nederland is heel welvarend, maar een grens lijkt bereikt. Er is veel stress! Ook onder kinderen en jongeren. Het lijkt erop dat we naar een next level moeten en dat we serieus werk moeten gaan maken van geestelijke gezondheid, mental health, well-being ofwel geluk. Dat zal - economisch gezien - heel veel geld opleveren. Burnouts kosten Nederland jaarlijks 20 miljard euro (bron: OESO, 2014)

Er zijn veel initiatieven die de beoogde next level vorm geven. Verderop in dit artikel geef ik een at random overzicht. Een van die initiatieven is Happy City Utrecht NL waarvan het begin teruggaat naar het jaar 2000 met de oprichting van de Nieuw Utrecht, een vereniging die eigen initiatief en sociaal ondernemen wilde bevorderen om te komen tot echte welvaart en welzijn, tot een florerende stad Utrecht. Die vereniging heeft tussen 2000 en 2015 diverse projecten gedaan en veel bijeenkomsten georganiseerd. In 2015 werd het vijftienjarig jubileum gevierd. De lustrumgedachte was: we zijn nu 15 jaar met de stad (Utrecht) bezig, laten we nu eens proberen 15 jaar vooruit te kijken. Dat heeft geleid tot NU De Toekomst, een visie op Utrecht in 2030. We kwamen er al snel achter dat een visie ontwikkelen tot 2030 eigenlijk niet mogelijk is – de ontwikkelingen gaan te snel. De toekomst is niet te voorspellen, die moet je kiezen en maken!

En waarvoor kiezen we dan? Een mooie term en al eerder in NU-verband gebruikt is dan de florerende stad. Ook prosperity - een samenvoeging van 'welvaart en welzijn' - dekt de lading goed, een voordeel is dat prosperity door indexen goed meetbaar is gemaakt (bijvoorbeeld de Legatum Prosperity Index en de City Prosperity Index van de Verenigde Naties). Maar het begrip dat toch het meest aansprak was gewoon: geluk, de gelukkige stad. Eigenlijk is er ook maar één logische keuze: die voor een gezonde en gelukkige stad, voor een Happy City! What else?! NU De Toekomst werd nu Happy City Utrecht en we zijn gaan verkennen wat geluk is, wat een gelukkige stad is, en hoe je die kunt maken!

Dan blijkt dat geluk en de gelukkige stad al een tijdje wereldwijd een van de sterkste trends is. Een kort overzicht:

● Bekend is Bruto Nationaal Geluk, al in 1972 (!) geïntroduceerd door de toenmalige koning van Bhutan. In 2004 vond hierover in Bhutan een eerste conferentie plaats, georganiseerd met medewerking van Nederland en dan vooral in de persoon van Sander Tideman, econoom en boeddhist.
● Charles Montgomery schreef in 2013 het boek The Happy City.
● Happy City Bristol UK Bestaat sinds 2010 en werkt onder meer met een goede index om geluk in de stad te kunnen meten. Zo'n index is een kompas voor een gelukkige stad.
● In Nederland heeft 'geluksprofessor' Ruut Veenhoven een grote Database of Happiness ontwikkeld.
● In Delft is Kennis- en Innovatielab De Gelukkige Stad actief - onder studenten daar zeer populair.
● Richard Layard, 'geluksprofessor' aan de London School of Economics, is zeer actief.
● De Tweede Kamer doet onderzoek naar 'Brede Welvaart'.
● De Triodos Bank besteedt veel aandacht aan geluk.
● VPRO Tegenlicht besteedde een aflevering aan 'Het rendement van geluk'.
● NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars in Nederland, bracht in 2016 een visie uit met titel: Ruimte Maken voor het Nationaal Geluk.
● Bekend is ook het World Happiness Report van de Verenigde Naties dat steeds meer aandacht krijgt.

In de kinderschoenen

Er is al veel onderzocht en bekend, maar toch staat het denken en doen over geluk – en wat nu een gelukkige stad is - nog in de kinderschoenen. Daarom hebben we dit jaar de stichting Happy City Nederland opgericht. Onderzoek en communicatie en hoe je een gelukkige stad maakt, met concrete projecten – dat is wat de stichting beoogt. We hebben al een goed overzicht van het onderwerp, er is een voorlopig programma en de eerste projectvoorstellen zijn in de maak. De gelukkige stad moet hoog op de (politieke en maatschappelijke) agenda komen te staan, dan komen er bijna als vanzelf initiatieven. 

Bikepark Noordse Park

Een van die initiatieven hebben we zelf opgepakt: Bikepark Noordse Park in de stad Utrecht. Zeer veel factoren, thema's en ruimtelijke aspecten spelen een rol in een gezonde en gelukkige stad. Lees nog maar even terug in de Happy City Index hierboven. Belangrijk in zo’n stad is heel specifiek aandacht te hebben voor bewegen en dan in het bijzonder voor fietsen. Want fietsen staat voor: gezond, sociaal, ontmoeten, betaalbaar, praktisch, snel of langzaam (als je dat wilt), iedereen kan het (leren). Het staat voor begrippen als duurzaam, buiten, ruimtelijk efficiënt, stedenbouwkundig mengend en verdichtend. Fietsen is onverbrekelijk verbonden met de gezonde en gelukkige stad! Het Nationaal Fietscongres op 21 juni in Rotterdam heeft niet voor niets fietsgeluk als hoofdthema. Fietsen wordt puur buiten spelen 

Bikepark Noordse Park is een combinatie van Pumptrack, MTB- en BMX-parcours. Om te beginnen organiseren we op 24 augustus samen met speeltuin Noordsepark (slotdag zomervakantie) en iCycle/ Velosolutions/ Bepumped een intiem Bike Festival waar we laten zien en onderzoeken hoe een Pumptrack op deze plek in het park functioneert.

Pijlsweerd en Noordse Park zijn een perfecte plek voor een Bikepark. Het is een mooie aanvulling op een park dat nog niet helemaal was ingevuld. Vooral het stuk groen tussen een voetbalveld en het spoor leefde helemaal niet, het bestaat alleen uit gras. - Het park is een aanwinst, maar er mist nog iets. Het parkplan van destijds is nog niet helemaal af. Door de aanleg van een cool bikepark wordt de aantrekkingskracht van Pijlsweerd voor jongeren vergroot. Mooi meegenomen is dat zich in het park al een speeltuin bevindt die goed kan ondersteunen en kan helpen bij programmeren. Het bikepark is extra kansrijk omdat Pijlsweerd sterk in ontwikkeling is. Er komen heel wat bewoners en dus kinderen bij. En, niet onbelangrijk, de school naast het park heeft weinig speelruimte. 

Dit artikel is verschenen in BuitenSpelen 2, juni 2018.

Deel dit artikel