Project

Straatvoetballers openen groene 'beweegpleinen'

Beweging is voor iedereen van belang, helemaal als je opgroeit. Diverse publicaties en onderzoeken onderstrepen dit. De Augustinusschool en de Wilge in Hilversum, en de Binckhorst – St. Jan in Laren stimuleren daarom hun leerlingen om meer te bewegen op school. In samenwerking met leerlingen, docenten en ouders zijn drie ontwerpen gemaakt, waarin beweging door sport en spel centraal staat. De groene schoolpleinen zijn in de zomervakantie van 2015 gerealiseerd. Begin februari is de Binckhorst – St. Jan, samen met de kinderen, op spectaculaire wijze geopend met een professionele clinic straatvoetbal.

Aansluiting op school en omgeving

De schoolgebouwen van de Wilge en de Binckhorst – St. Jan hebben een karakteristieke architectuur en de Augustinusschool ligt op een prachtige locatie aan de rand van een park. De schoolpleinen waren verouderd en sloten niet meer aan bij de huidige onderwijsvisie van de scholen en de behoeften van de kinderen. In het ontwerp van de schoolpleinen is daarom rekening gehouden met een goede aansluiting op de omgeving en schoolgebouwen. “Sport en spel zijn ingepast in het groen en de duidelijke indeling zorgt voor overzichtelijke en uitnodigende speelplaatsen. Deze zijn niet alleen toegankelijk voor leerlingen, maar ook voor kinderen uit de wijk”, vertelt tuin- en landschapsarchitect Richard Herijgers van BTL Advies.


“Door multifunctionele sportvelden, speeltoestellen en spelaanleidingen aan te leggen, is er voldoende aanleiding voor beweging”, aldus Arie Bal (Vestigingsmanager, BTL Realisatie). Bal: “Daarnaast bieden de pleinen ook plaats voor rustplekken en zijn veel materialen hergebruikt om het speelplein zo goed mogelijk in de omgeving in te passen.“


Binckhorst - St. Jan opent schoolplein met clinic straatvoetbal 

Basisschool de Binckhorst - St. Jan zet de komende jaren flink in op sport, beweging en een gezonde lifestyle. Het vernieuwde schoolplein is daar een voorbeeld van. Marline Schaapherder, directeur van de Binckhorst: “Er is meer te beleven op het plein en dat nodigt de leerlingen uit om te bewegen. Daarnaast gaan de leerlingen van groep 6 en 7 elke week zwemmen in de Biezem. Zo komen sport en sociale interactie samen in ons onderwijs. In de komende jaren willen we dat verder uitbreiden.”

Deel dit artikel