Nieuws

Jeugdorganisaties vragen aandacht voor positief jeugdbeleid

Scouting Nederland en nog een aantal jeugdverenigingen hebben een brief gestuurd naar de minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze vragen aandacht voor positief jeugdbeleid op lokaal niveau.

Naar aanleiding van de eerste evaluatie van de Jeugdwet is er geen aandacht voor het thema positief jeugdbeleid, terwijl in de memorie van toelichting van de wet gesproken wordt over het belang van jeugdbeleid. De schrijvende partijen zien graag dat de taken van jeugdorganisaties in Nederland wordt opgenomen in het Jeugdbeleid.

Vaardigheden ontwikkelen

“In Nederland is een groot aantal jeugdorganisaties actief die wekelijks activiteiten bieden aan kinderen en jongeren, zoals Scouting, YMCA, Jong Nederland, Plattelandsjongeren, het speeltuinwerk, het christelijk jeugdwerk en kinderkampen”, schrijven de verenigingen in hun brief. “Dit zijn lokale organisaties en in iedere gemeenten zijn wel één of meerdere clubs te vinden. Vrijwilligers bieden leuke en uitdagende activiteiten waarbij kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. Allerlei vaardigheden die belangrijk zijn in het leven leren ze spelenderwijs, zoals samenwerken, leiding nemen, rekening houden met elkaar, improviseren en organiseren. Naast het formele leren (op school) en het informele leren (op straat) dragen jeugdorganisaties via niet-formele educatie bij aan het ontwikkelen van evenwichtige burgers.”

Kind van de rekening

De schrijvende organisaties bemerken dat veel energie is gestoken in de transities rondom de Jeugdwet nu gemeenten zijn aangewezen als de belangrijkste spelers rond jeugdbeleid. “Door het missen van een nadrukkelijke borging in de wet van positief jeugdbeleid en het niet opnemen van taken en verantwoordelijkheden op dit gebied, merken onze organisaties dat positief jeugdbeleid of de pedagogische civil society lokaal geen aandacht heeft en daarmee het kind van de rekening wordt.”

 

Klik hier om de hele brief te lezen.

Deel dit artikel